Regulamin

Regulamin zakupów

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego jest firma P.U.H. „CIK” Spółka Jawna:
P.U.H. „CIK” Spółka Jawna
Ostrowskiego 30/334, 53-238 Wrocław
NIP 894-000-78-93, KRS: 94202
Nr konta Bank Zachodni WBK S.A.
58 1090 2398 0000 0001 1368 6709

1. Regulamin sklepu internetowego P.U.H. „CIK” Spółka Jawna określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Firma P.U.H. „CIK” Spółka Jawna prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Mimo dołożenia szczególnych starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosi się o kontakt, w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji.

4. Firma P.U.H. „CIK” Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

5. Oferta sklepu internetowego www.car-one.eu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

6. W razie jakichkolwiek pytań preferowany jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej email: sklep@car-one.eu.

 

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Firma PUH „CIK” Spółka Jawna oświadcza, że nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących klientów korzystających z serwisu.

2. Klient dokonując zakupu w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem.

4. Firma PUH „CIK” Spółka Jawna prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.

5. Z uwagi na internetowy rodzaj działalności zasadniczą formą finalizacji transakcji jest wysyłka. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest również odbiór osobisty zakupionego towaru.

6. Wszystkie przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) za pośrednictwem formularza zamówienia zawartego na stronach Sklepu są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z ADO (Administrator danych osobowych), którym jest: P.U.H. „CIK” Spółka Jawna, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, NIP: 894-000-78-93, KRS: 0000094202, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C) RODO), państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. A) RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F) RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. Pkt 1) i 3) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy z Administratorem (ADO) lub korzystanie ze sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora (ADO) .

Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę udzieloną uprzednio na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych (ADO) jest P.U.H. „CIK” Spółka Jawna, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, NIP: 894-000-78-93, KRS: 0000094202.

III. Warunki sprzedaży

1. Zamówienia należy składać poprzez sklep internetowy www.car-one.eu

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą  rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu email – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni, nie będą realizowane.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym, przy zamówieniu płatnym przy odbiorze), że złożone zostało fikcyjne zamówienie z podaniem danych adresowych nieistniejącej w rzeczywistości osoby.

5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie regulaminu.

7. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien podać niezbędne dane w formularzu zamówienia.

9. Terminy realizacji zamówień wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

10. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

 

IV. Wysyłka towaru

1. Przesyłki wysyłane są codziennie (poza weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS.

Rodzaj płatności i koszt dostawy:
* Przedpłata, przelew na konto / Kurier GLS: 15 PLN  
* Pobranie, zapłata przy odbiorze / Kurier GLS: 20 PLN 

2. O wysyłce Klient informowany jest wysłanym mailem.
3. Czas dostarczenia zamówienia wynosi zwykle 1-3 dni roboczych od momentu wysłania. Może się on przedłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu. W przypadku wysłania towaru Pocztą Polską, firmą kurierską GLS, paczkomatami Inpost – kupujący otrzymuje w informacji o wysyłce wraz z numerem listu przewozowego, co umożliwia śledzenie przesyłki.

https://gls-group.eu/PL/pl/sledzenie-paczek

4. Jeżeli podczas odbioru opakowania, w który zapakowany jest towar jest rozerwany, wgnieciony lub poprostu wzbudza podejrzenia, konieczne jest otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez sklep reklamacji na poczcie lub firmie kurierskiej. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.

V. Płatności

1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na konto firmowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
58 1090 2398 0000 0001 1368 6709
P.U.H. „CIK” Spółka Jawna
Ostrowskiego 30/334, 53-238 Wrocław
NIP 894-000-78-93, KRS: 94202

2. Dokonując przedpłaty (wpłaty bezpośrednio na konto) prosimy w tytule przelewu wpisać: numer zamówienia
3. Sprzedaż realizowana na warunkach EXW magazyn (Incoterms 2010)

VI. Reklamacje i zwroty

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Na produkty zakupione w sklepie www.car-one.eu udzielana jest gwarancja 1 rok (12 miesięcy od daty zakupu). / formularz-karta-gwarancyjna.pdf

3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 14 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Pobierz plik: formularz-zwrot 

Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Zobacz podstawowy regulamin zwrotu / regulamin-zwrot.pdf

4. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 5 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Po otrzymaniu przesyłki gwarantuje się zwrot pieniędzy za towar w ciągu 10 dni od jej odbioru.

6. Koszty przesyłki przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący.

7. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres: P.U.H. „CIK” Spółka Jawna, ul. Składowa 10, 49-300 Brzeg. Koszt dostarczenia produktu w celu naprawy lub wymiany gwarancyjnej pokrywa Kupujący. Przesyłki wysyłane należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego sprzętu.

8. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta firmy P.U.H. „CIK” Spółka Jawna.

9. Reklamacji nie podlegają:
* uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej
* uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie,
* uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada producent, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji,
* uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.

10. Towar przesłany do sklepu w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny. W odniesieniu do towaru nie spełniającego tego warunku sklep zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji.

Pobierz plik: formularz-reklamacja

VII. Postanowienia końcowe

1. Sklep www.car-one.eu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy
porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.

3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością firmy P.U.H. „CIK” Spółka Jawna i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Firma P.U.H. „CIK” Spółka Jawna dokłada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie można jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy P.U.H. „CIK” Spółka Jawna.

5. Indywidualne ustawienia monitora użytkownika powodujące błędne wyświetlanie np. kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionego towaru.

Twój koszyk z zamówieniem

Szukaj podłokietnika po marce / modelu

Dedykowane podłokietniki samochodowe model Armcik s4 do samochodów marki ALFA ROMEO ° AUDI ° CHEVROLET ° CITROEN ° DACIA ° DAEWOO ° FIAT ° FORD ° HONDA ° HYUNDAI ° KIA ° LANCIA ° MINI ° MITSUBISHI ° NISSAN ° OPEL ° PEUGEOT ° RENAULT ° SEAT ° SKODA ° SUZUKI ° TOYOTA ° VOLKSWAGEN